logo reality.sme.sk

Orná pôda, Halič, 5000 m² ID: 1882176

Lokalita: Halič
Ulica: -
Výmera pozemku: 5000 m2
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 19.09.2020
0 m2
5 000 €

PREDAJ - poľnohospodárska pôda v k.ú. Halič

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Halič.
Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 5.000,00 m2.
Pozemok parcelné číslo 727/42, reg. E je evidovaný na liste vlastníctva č. 1013 pre katastrálne územie Halič.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 5 000 m2

Kontaktné údaje

Slovak Estate s.r.o.

Martin Hejdiš

zobraziť telefón