logo reality.sme.sk

Iný objekt, Kremnica, 9 m², Pôvodný stav ID: 1854982

Lokalita: Kremnica
Ulica: lokalita Skalka
Úžitková plocha: 9 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 10.11.2020
9 m2
Cena na vyžiadanie

Oceľový priehradový stožiar s výškou 23,5 m, Kremnica

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Stožiar je umiestnený v extraviláne katastrálneho územia Kremnica, v lokalite Skalka.
Retranslačný stožiar slúžil ako prepojovací uzol regionálnej rádiovej siete. Objekt je napojený na elektrickú energiu, v súčasnosti nie je využívaný.

Špecifikácia stavby:

Stožiar postavený na pozemku C-KN parcelné číslo 3234/2 s príslušenstvom.

Retranslačný stožiar je oceľový priehradový stožiar, s výškou 23,50 m nad úrovňou okolitého terénu. Základy sú betónové monolitické.

Súčasťou stavby retranslačného stožiaru je miestnosť, v ktorej je osadené technologické zariadenie potrebné pre užívanie stožiara. Miestnosť je samostatne stojaci montovaný objekt o rozmeroch 2,40 x 3,60 m, zastrešený sedlovou strechou, osadený na betónovej základovej doske.

Dodávku elektrickej energie zabezpečuje elektrická káblová prípojka, v súčasnosti je odber elektrickej energie zrušený. Káble sú vedené do stožiara kde sa nachádza rozvádzač s istiacimi prvkami technologických zariadení stožiara. Koncové zariadenia sú umiestnené na obvode a v hlave stožiara, vo výške 23,50 m nad úrovňou terénu.

Stožiar bol osadený v r. 1994.

Zemepisné súradnice: 18°58´59“ E; 48°44´23“ N
Nadmorská výška terénu 1231 m
Max. efektívna výška: 611 m/87°

Poznámka:
Pozemok C-KN parc. č. 3234/2, katastrálne územie Kremnica, na ktorom je stavba retranslačného stožiaru umiestnená, nie je vo vlastníctve SPP a nie je predmetom ponuky na odpredaj. Pozemok je užívaný na základe nájomnej zmluvy s vlastníkom (mesto Kremnica).
Stavba (retranslačný stožiar) nie je evidovaná v liste vlastníctva.

Kontaktné údaje

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Ing. Marcela Gabrižová

zobraziť telefón