logo reality.sme.sk

Historické objekty, 181854 m², Čiastočná rekonštrukcia ID: 1828988

Lokalita: Turčianska Štiavnička
Úžitková plocha: 181854 m2
Stav nehnuteľnosti: Čiastočná rekonštrukcia
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 25.09.2020
181 854 m2
Cena na vyžiadanie

Predaj kaštieľa a parku 18 ha, Turčianska Štiavnička

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

***NOVINKA*** EXKLUZÍVNE NA PREDAJ majestátny kaštieľ Révayovcov zo 16.storočia spolu s obrovským anglickým parkom.
Takúto ponuku aktuálne v tejto lokalite nenájdete.

link na video tu:
https://drive.google.com/file/d/19DQb8sGrbIk74tMC_RCaaLoq_cX0p07u/view?usp=sharing

Kaštieľ je známy aj z filmu "Jánošík", kedy práve z jednej z terás kaštieľa strieľal gróf Révay na Juraja Jánošíka.

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza na Slovensku, 12 km od mesta Martin, medzi Malou Fatrou a Veľkou Fatrou.
Nehnuteľnosť tvorí komplex parku a kaštieľa zo 16.-19.storočia s rozlohou 18 ha.

Park sa rozprestiera v doline medzi horami a zaberá plochu 16 ha. Môže sa pochváliť 6 nádhernými rybníkmi a viac ako 3000 stromami, z ktorých je 1200 jedinečných pre európsky región.
V čistom a dobre udržiavanom parku sa nachádzajú historické stavby-oranžéria z 19.storočia (300 m2) a niekoľko jaskýň a suterénov prepojených malebnými cestičkami.

Dominantou parku je 6-krídľový kaštieľ.
Plocha kaštieľa je 5000 m2. Má 2 podlažia, neobytné podkrovie a historické pivnice.
V roku 1987 prešiel kaštieľ rekonštrukciou, ktorá bola čiastočne dokončená a vykonali sa rozsiahle betónové stavebné práce zamerané na statické zabezpečenie stavby.
V rokoch 2017-18 sa vykonali ďalšie podstatné stavebné práce-nová strecha, krytina, dažďová kanalizácia a ďalšie statické zabezpečenie.

V rokoch 2014 až 2017 sa vypracovali všetky potrebné dokumentácie pre územné konanie a následne stavebné povolenie. V súčasnosti je k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a realizačná projektová dokumentácia.

Projekt obnovy bol ideovo riešený ako veľkorysá obnova kaštieľa a jeho areálu na hotelové-wellness zariadenie.
K tomuto projektu je kompletná projektová dokumentácia a všetky príslušné povolenia. Získali sa aj súhlasy štátnych orgánov vrátane pamiatkového úradu.

Kaštieľ pozostáva z historických priestorov, ktoré podľa uvedeného projektu majú slúžiť na usporiadanie knižnice, reštaurácie, jedálne atď. K týmto historickým priestorom je právoplatné povolenie na prístavbu preskleného bazénu. Povolenie je aj na umiestnenie skleníka, tenisového kurtu, viacúčelového ihriska, altánku jogy, súčasťou je aj ruská sauna, streľba a lukostreľba, stajne s jazdiarňou, priestory pre vtáky a domáce zvieratá a voľne žijúce zvieratá v historickom parku. Parkové rybníky môžu byť zásobené pstruhmi a inými hodnotnými rybími plemenami.

Komplex je zaujímavý aj ako súkromný majetok, je to jeden z posledných uzavretých historických parkov v Európe, ktorý umožňuje rozvoj podľa vlastného uváženia. Môže byť vybudovaný podľa prezentovaného projektu ako hotel alebo klinika SPA s ubytovaním v 58 apartmánových domoch povolených na výstavbu (je možné vyčleniť aj samostatne na predaj).

Atrakcie a aktivity v regióne:

Lyžiarske strediská: Martinské hole 35 min, Valčianska dolina 25 min, Jasenská dolina 20 min, Kubínska hoľa 50 min, Jasná Chopok 55 min

Kúpele a aquaparky: Turčianske Teplice 30 min, Bešeňová 45 min, Tatralandia 55 min, Rajecké Teplice 40 min, Bojnice 60 min

Ak Vás táto jedinečná a exkluzívna ponuka zaujala, neváhajte a kontaktujte ma.


*** NEW *** EXCLUSIVELY FOR SALE majestic Révay manor house from the 16th century together with a huge English park.
You will not currently find such an offer in this location.

The manor house is also known from the film "Jánošík”, where Count Révay was shooting at Juraj Jánošík from one of the terraces of the manor house.

The property in question is located in Slovakia, 12km from the city of Martin, between the mountain ranges Malá Fatra and Veľká Fatra.
The property consists of a complex of park and manor house from the 16th-19th centuries with an area of 18 hectares.

The park lies in a valley between the mountains and covers an area of 16 hectares. It boasts 6 beautiful ponds and more than 3,000 trees, 1,200 of which are unique to the European region.
There are historic buildings-orangery from the 19th century (300 m2) in the clean and well-kept park and several caves and basements connected by picturesque paths.

The dominant feature of the park is a 6-winged manor house.
The area of the manor house is 5000 m2. It has 2 floors, a non-residential attic and historic cellars.
In 1987, the manor house underwent reconstruction, which was partially completed, and extensive concrete construction works aimed at static securing of the building were carried out.
In the years 2017-18, other significant construction works were carried out - a new roof, roofing, rainwater drainage and other static security.

In the years 2014 to 2017, all the necessary documentation was prepared for the area management, and subsequently, the building permit. At present, a valid building permit and implementation project documentation are available.

The renovation project was ideologically designed as a generous renovation of the manor house and its premises into a hotel-wellness facility.
There are complete project documentation and all relevant permits for this project. The consents of state authorities, including the Monuments Board, were also obtained.

The manor house consists of historic premises, which, according to the mentioned project, are to be used for the organisation of a library, restaurant, dining room, etc. There is a valid permit for the addition of a glass swimming pool to these historic premises. There is also the permit for the location of a greenhouse, tennis court, multi-purpose court, yoga gazebo, it also includes a Russian sauna, shooting and archery, stables with a riding hall, areas for birds and pets and wildlife in the historic park. Park ponds can be stocked with trout and other valuable fish breeds.

The complex is also interesting as a private property, it is one of the last closed historical parks in Europe, which allows development at its own discretion. It can be built according to the presented project as a hotel or SPA clinic with accommodation in 58 apartment houses allowed for construction (it is also possible to appropriate separately for sale).

Attractions and activities in the region:

Ski resorts: Martinské hole 35 min, Valčianska dolina 25 min, Jasenská dolina 20 min, Kubínska hoľa 50 min, Jasná Chopok 55 min

Spas and water parks: Turčianske Teplice 30 min, Bešeňová 45 min, Tatralandia 55 min, Rajecké Teplice 40 min, Bojnice 60 min

In case you are interested in this unique and exclusive offer, do not hesitate to contact me.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 0 m2
Zastavaná plocha 0 m2
Stav nehnuteľnosti Čiastočná rekonštrukcia
Energetický certifikát Nemá

Kontaktné údaje

RE/MAX Slovakia

Remenárová Jarmila

zobraziť telefón