logo reality.sme.sk

Rodinný dom, Nižný Tvarožec, 122 m², Pôvodný stav ID: 1823924

Lokalita: Nižný Tvarožec
Ulica: Nižný Tvarožec
Zastavaná plocha: 122 m2
Výmera pozemku: 1146 m2
Úžitková plocha: 122 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 21.09.2020
122 m2
21 100 €

Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Nižný Tvarožec v okrese Bardejov!

POPIS NEHNUTEĽNOSTI


Cena podľa znaleckého posudku: 21100,- EUR
Najnižšie podanie: 21100,- EUR
Minimálne prihodenie: 300,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 2100,- EUR

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Nižný Tvarožec, katastrálne územie: Nižný Tvarožec, zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 113, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 59 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 48 o výmere 809 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 48 o výmere 809 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 49/2 o výmere 337 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom so súpisným číslom 59 v obci Nižný TvarožecJedná sa o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa v zastavanom území obce Nižný Tvarožec, umiestnený v okrajovej časti obce. Obec je vzdialená od okresného mesta Bardejov cca 15 km. Dom je zrealizovaný ako jednopodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Dom bol vybudovaný v roku 1952. Predmet dražby je napojený na verejné rozvody ELI a na obecný vodovod. Ku dňu vykonania obhliadky bol dom obývaný a v pôvodnom stave. Dispozičné riešenie: 1.NP: zádverie s chodbou, 3 izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, špajza a WC.Zastavaná plocha 1.NP je 122,38 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Základy domu sú betónové, prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Obvodové murivo domu je murované z tehál hr. 45 cm, z vonkajšej strany fasády s povrchovou úpravou zo škrabaného brizolitu a z vnútornej strany so štukovou omietkou. Okná v dome sú pôvodné drevené dvojité. Priečky v dome sú vybudované z tehál. Strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy stien sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je lokálne, zabezpečené kachľovými pecami na tuhé palivo v počte 2 ks. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi s 220 a 380 V zásuvkou na fasáde domu. Rozvádzač ELI je umiestnený na fasáde vedľa hlavného vchodu do domu. Strecha je sedlová na krove s krytinou na plechovom pozinkovanom plnom debnení. Klampiarske konštrukcie strechy sú pozinkované kompletné strechy. Parapety okien sú z pozinkovaného plechu. Interiérové dvere sú dyhované plné a presklené, osadené do kovových zárubní. Vchodové dvere do domu sú plastové s presklením. Kúpeľňa je vybavená plechovou vaňou a umývadlom. Steny kúpeľne sú s povrchom z keramického obkladu do výšky 1,50 m, podlaha je z keramickej dlažby. Na stene v kúpeľni je zavesený el. zásobníkový ohrievač TÚV. V dome je umiestnené aj samostatné WC vybavené WC misou kombi bez umývadla. Povrchové úpravy stien WC sú zo štukovej omietky, podlaha je z keramickej dlažby. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom vybaveným zmiešavacou stenovou kuchynskou batériou, kuchynský plynový sporák na PB bez digestora, ktorý je umiestnený v kuchyni samostatne. Podlaha v kuchyni je z PVC. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. SypanecDrobná stavba – sypanec je umiestnený vedľa rodinného domu v prednej južnej časti dvora na parcele č. 48. Jedná sa o jednu miestnosť – sklad prístupný cez podestu drevenej konštrukcie zo severovýchodnej časti dvora. Základy sú bez podmurovky, sú tu iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi stavby. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené zrubové z vonkajšej strany s hlinenou hrubou omietkou, ktorá bola v čase obhliadky zvetralá bez vykonávanej údržby. Stropy sú trámčekové bez podhľadu. Strechu tvorí hambálkový krov. Podlahu tvoria drevené dosky. Sypanec je bez vnútorného vybavenia a napojenia na ELI. Bol daný do užívania v roku 1952.Zastavaná plocha 1.NP sypanca je 14,44 m2. 2. Hospodárska budova – chlievChliev bol vybudovaný vedľa rodinného domu za sypancom v strednej južnej časti dvora na parcele č. 48. Jedná sa o jednu miestnosť – chliev využívaný na chov domácich zvierat. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Strechu tvorí hambálkový krov. Podlahy sú hrubé betónové, z tehlovej dlažby. Chliev je bez vnútorného vybavenia a napojenia na ELI. Bol daný do užívania v roku 1952.Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy – chlievu je 31,5 m2. 3. StodolaStodola je vybudovaná vedľa rodinného domu zo západnej strany na parcele č. 48. Jedná sa o jednu miestnosť – stodolu využívanú ako sklad. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité s kovovou kostrou alebo stĺpikmi s dreveným plášťom. Stropy sú trámčekové bez podhľadu. Podlahy sú hrubé betónové, z tehlovej dlažby. Stodola je bez vnútorného vybavenia a napojenia na ELI. Bola daná do užívania v roku 1952.Zastavaná plocha 1.NP stodoly je 73,5 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v pôvodnom stave.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Počet izieb 3
Výmera pozemku 1 146 m2
Úžitková plocha 122 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

zobraziť telefón