ARETÉ REAL - PREDAJ… 3 ha PODIELU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V BERNOLÁKOVE, ČASŤ LOVECKÉ, BAZOVÉ, VEĽKÉ HONY, VRŠKOVÉ DIELY

  • Lokalita Bernolákovo
  • Rozloha 29 515,5 m2