Stavebný pozemok … Plavecký Štvrtok.

  • Lokalita Plavecký Švrtok
  • Rozloha 1 143 m2