Odstúpenie… reštaurácie v Kováčovej

  • Lokalita Kováčová
  • Ulica Kúpeľná
  • Rozloha 330 m2