Dom, Smrdaky, 220 m²

  • Lokalita Smrdáky
  • Ulica Smrdaky
  • Rozloha 220 m2