Opakovaná dražba… rodinného domu v Opatovskej Novej Vsi, okres Veľký Krtíš

  • Lokalita Opatovská Nová Ves
  • Rozloha 407 m2