RD za cenu pozemku… veľkou záhradou

  • Lokalita Hrachovo
  • Rozloha 150 m2