Vinica s chatou… neďaleko Zádielskej doliny

  • Lokalita Dvorníky - Včeláre
  • Rozloha 25 m2