Hospodárska… na cerovských lazoch s veľkým pozemkom

  • Lokalita Cerovo
  • Rozloha 65 m2