Investície do rozvoja infraštruktúry si v roku 2022 vyžiadajú ďalšie milióny eur. Časť z nich bude preinvestovaná v Prešovskom samosprávnom kraji. Jeho vedenie schválilo ešte pred koncom minulého roka investičný plán, v rámci ktorého sa v prvej etape jeho realizácie investuje do ciest a mostov 6 mil. €.

Zdroj foto: www.po-kraj.sk


Prešovský samosprávny kraj (PSK) opravil v posledných rokoch množstvo ciest a mostov. Len v minulom roku sa tam v rámci stavebných a modernizačných zásahov opravilo 102 km ciest a 24 mostov. Celkové náklady na tieto práce vyšli na viac ako 20 mil. €. Ďalšie milióny budú postupne preinvestované v priebehu tohto roka. Vedenie PSK už informovalo o prvých projektoch, do ktorých bude investovaných 6 mil. €.

Zdroj foto: www.po-kraj.sk

 

Opravy aj výstavba nových mostov

 

Značná časť vyčleneného finančného balíka sa minie na mosty. Správa a údržba ciest PSK má v pláne do konca roka stihnúť opravu, resp. rekonštrukciu viacerých existujúcich mostov. Rekonštrukciou prejde napríklad most cez Suchovlčí potok pred obcou Livov (okr. Bardejov), most cez potok Pčolinka pri dedine Čukalovce (okr. Snina) či most cez potok Lekeš v Dulovej Vsi (okr. Prešov). Okrem rekonštrukcie starších mostov je naplánovaná aj výstavba nových stavieb. Celkom nový most vznikne napríklad medzi Nižným Hrušovom a Dlhým Klčovom (okr. Vranov nad Topľou).

 

Opravy viacerých cestných úsekov

 

Ďalšia časť z vyčleneného balíka pôjde na opravu ciest. V hre je niekoľko cestných úsekov, ktoré potrebujú urýchlenú rekonštrukciu. Patria k nim úseky medzi obcami Jánovce - Ľubica, Nižná Voľa - Koprivnica či Dobrá - Malá Domaša. Súčasťou viacerých plánovaných opráv je aj rekonštrukcia križovatiek v Starej Lesnej a v prešovskom Lesíku delostrelcov. V pláne sú aj ďalšie opravy na cestných úsekoch po celom Prešovskom kraji, ktoré vyžadujú úpravy vedúce k zvýšeniu pohodlia a bezpečnosti na cestách.

 

Súčasťou plánu je aj oprava budov

 

Do investičného plánu na rok 2022 sa vošli aj investície do obnovy niekoľkých budov, ktoré využívajú cestári. Rekonštrukciou prejdú garáže v Chminianskej Novej Vsi, okolo ktorých sa aj odkanalizujú plochy v areáli. V Starej Ľubovni zas prebehne 2. etapa rekonštrukcie budovy zimnej údržby. Rekonštrukčné práce sú naplánované aj v areáli prevádzkového dvora Správy a údržby ciest PSK. Týkať sa budú modernizácie striech na garážach v tomto areáli.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: TASR – www.tasr.sk

Zdroj foto: www.po-kraj.sk

Prešovský samosprávny kraj (PSK) opravil v posledných rokoch množstvo ciest a mostov. Len v minulom roku sa tam v rámci stavebných a modernizačných zásahov opravilo 102 km ciest a 24 mostov. Celkové náklady na tieto práce vyšli na viac ako 20 mil. €. Ďalšie milióny budú postupne preinvestované v priebehu tohto roka. Vedenie PSK už informovalo o prvých projektoch, do ktorých bude investovaných 6 mil. €.