Záujem o postupnú transformáciu miest na „smart cities“ majú aj jednotlivé lokality na Slovensku. Výnimkou nie je ani Žilina, ktorá bude vďaka ohlásenej investícii do nových „smart city riešení“ opäť o krok bližšie k naplneniu tohto cieľa.

Žilina, Zdroj: wikipedia.org- sken77

 

Zavádzanie najnovších technologických riešení, aké by v modernom „smart city“ 21. storočia nemali chýbať, vyžaduje nemalé finančné náklady. Vedia to aj predstavitelia Žiliny, ktorí už dávnejšie avizovali snahu o premenu mesta na „chytré“. Pomôcť s naplnením tohto plánu im má ohlásená investícia vo výške takmer 1 mil. €.

Žilina, Zdroj: zilina-gallery.sk 


Nové smart city riešenia za 940 000 €

 

Presná výška investície do nových „smart city riešení“ sa má vyšplhať na 940 000 €. Za tieto peniaze sa budú môcť nakúpiť rôzne technologické zariadenia, ktoré sa potom nainštalujú do jednotlivých častí Žiliny, kde budú prispievať k zvýšeniu komfortu a bezpečnosti obyvateľov. Časť financií sa vyčlení aj na nákup moderných softvérov a dátových systémov, ktoré uľahčia prevádzku týchto „smart zariadení“.

 

Chystané smart city riešenia v Žiline:

 

- nové regulátory, ktoré sa stanú súčasťou LED svietidiel na verejnom osvetlení

- 8 zariadení slúžiacich na sčítavanie intenzity dopravy vo vybraných lokalitách

- nové inteligentné priechody cez cestu zriadené na najfrekventovanejších miestach

- 8 nových meračov rýchlosti, ktoré sa nainštalujú na najviac rizikové cestné úseky

- 14 integrovaných meteostaníc na monitorovanie klimatických podmienok v meste

- 20 osobných kamier, ktoré doplnia osobnú výbavu príslušníkov mestskej polície

- nový softvér určený na zbieranie a následnú vizualizáciu všetkých získaných dát

 

Investície budú financované z grantu

 

Takmer miliónová investícia do premeny mesta na „smart city“ nespraví dieru do žilinského rozpočtu. Mesto bude financovať tieto „smart city riešenia“ zo získaného grantu. Peniaze sú určené práve na financovanie realizácií, ktorých cieľom má byť zlepšenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti či posilnenie energetickej hospodárnosti mesta. Kým niektoré realizácie sa stihnú ešte do konca tohto roka, na iné príde rad v tom budúcom.

Žilina, Zdroj: slovakia.travel


Text: Róbert Bosák

Zdroj: tasr.sk

Zdroj foto: wikipedia.org- sken77, zilina-gallery.sk, slovakia.travel