Mesto pod Zoborom už nejaký čas pracuje na príprave nového územného plánu. Jeho podoba by mala vznikať aj na základe názorov a pripomienok širšej verejnosti. Vedenie radnice totiž avizovalo záujem o diskusiu, do ktorej sa môžu zapojiť aj obyvatelia Nitry.

Nitra, Zdroj: erasmusu.com 


Akákoľvek zmena v podobe a fungovaní mesta môže mať významný vplyv na ktoréhokoľvek obyvateľa. Vedia to aj v Nitre, kde sa rozhodli pripraviť nový územný plán spolu s občanmi. Tí sa tak môžu aktívne zapojiť do procesu formovania postupnej premeny mesta a výrazným podielom prispieť ku konečnému výsledku.

Nitra, Zdroj: erasmusu.com


Aktuálny územný plán Nitry je ešte z roku 2003

 

Mesto pod Zoborom prešlo v posledných rokoch viacerými zmenami, s čím sa začal meniť aj jeho celkový charakter. S tým prichádzajú aj požiadavky na nový územný plán, ktorý by viac reflektoval súčasný obraz mesta. Aktuálne platný územný plán bol totiž schválený ešte v roku 2003 a aj napriek 6 zmenám, ktoré v ňom boli počas uplynulých rokov vykonané, už nenapĺňa potreby Nitry na 100 %.

 

Online dotazník pre laickú aj odbornú verejnosť

 

Zapojenie verejnosti do prípravy územného plánu prebehne viacerými formami. Tou hlavnou je online dotazník pre verejnosť, ktorý môžu vyplniť laici aj ľudia z odborných kruhov. Jeho vyplnením sa môžu vyjadriť k tomu, ako vnímajú verejné priestory, prípadne situáciu okolo dopravy v meste. Online dotazník im ponúka možnosť zhodnotiť plusy aj mínusy a prispieť tak k nájdeniu čo najlepších riešení pre všetkých obyvateľov.  

 

Pripomienky ako podklad pre nový územný plán

 

Údaje z dotazníka, ako aj postrehy účastníkov jednotlivých online diskusií s odborníkmi, sa stanú podkladom pre vytvorenie nového územného plánu. Na základe získaných postrehov, názorov a pripomienok sa vypracuje obsiahla správa, ktorá zohrá dôležitú úlohu pri zadávaní tvorby tohto plánu. Ten by mal aj vďaka takejto forme zapojenia verejnosti do celého procesu čo najviac odrážať požiadavky obyvateľov Nitry.

Nitra, Zdroj: erasmusu.com 


Text: Róbert Bosák

Zdroj: nitra.sk, uzemnyplan.nitra.sk

Zdroj foto: erasmusu.com