Rolety alebo žalúzie sú účinným nástrojom, ako chrániť interiér pred prehrievaním. To vedie k zdravšej mikroklíme a k nižšej spotrebe energie za chod klimatizácie. Vedia to aj vo Viedni, kde už nejaký čas podporujú nákup tieniacej techniky finančnými dotáciami.

 

Rakúska metropola dotuje nákup tieniacej techniky od jesene 2019. Vzhľadom na stúpajúci záujem o tento druh príspevku sa aktuálne rozhodla navýšiť rozpočet na poskytovanie dotácií a zvýšiť ich dostupnosť pre väčšiu skupinu žiadateľov. Po vyše 5000 schválených žiadostiach v minulom roku tak finančný príspevok na kúpu roliet alebo žalúzií získa ešte viac bytov.

Zdroj: debesto.com 


50 % nákladov na nákup tieniacej techniky

 

Magistrát vo Viedni neprepláca všetky výdavky na nákup roliet alebo žalúzií. Žiadatelia môžu rátať len s preplatením 50 % sumy z celkových nákladov. Maximálna výška dotácie je však 1500 € na 1 byt, čo podľa minuloročných štatistík vo väčšine prípadov stačí. Priemerná výška príspevku totiž vlani dosiahla 1002,50 €.

 

Príspevok na vonkajšie žalúzie alebo rolety

 

Financovať nákup tieniacej techniky prostredníctvom tejto dotácie môžu iba majitelia, ktorí si dajú na okná alebo balkónové dvere namontovať vonkajšie žalúzie alebo rolety. Na tieniacu techniku namontovanú zvnútra sa príspevok nevzťahuje. Pri schvaľovaní žiadostí sa preferujú nájomné byty, ktoré sú v rámci viedenskej bytovej politiky dlhodobo podporované rôznymi, nielen finančnými nástrojmi.

 

Finančný príspevok aj na byty do 20 rokov

 

Ďalšie podmienky získania dotácie sa spájajú s vekom bytu, resp. bytového domu. Pôvodne mohol byť finančný príspevok schválený iba nehnuteľnostiam starším ako 20 rokov. S rastom vyčlenenej alokácie, ktorá sa zvyšuje zo 6 na 10 mil. €, sa znižuje aj veková hranica bytového domu. Dotáciu tak po novom budú môcť získať aj obyvatelia bytov v bytovkách starších ako 10 rokov.

Zdroj: windows24.com

 

Pozmenené kritériá príspevku nadobudnú platnosť v decembri tohto roka. Program podpory má trvať do roku 2025, resp. do obdobia, kedy bude prerozdelená celá alokácia vyhradená na tieto dotácie.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: ctk.cz, wien.gv.at

Zdroj foto: debesto.com, windows24.com