Česká metropola pokračuje v príprave projektov na výstavbu alebo obnovu niekoľkých železničných staníc v meste. Jeden z týchto návrhov sa spája aj so stanicou na Letisku Václava Havla v Prahe.

 

Postupná modernizácia železničných staníc a tratí v Prahe a v jej najbližšom okolí má zaistiť rýchlejšiu a komfortnejšiu prepravu. Výraznou mierou k tomu prispeje aj železničná stanica Praha – Letiště Václava Havla, ktorá už má hotový architektonický návrh. O ten sa postaral ateliér Idhea, ktorý predstavil moderný terminál spĺňajúci všetky požadované nároky.

 

Praha - Letiště Václava Havla, Zdroj: www.idhea.cz 


Budova stanice prepojená s letiskom

 

Jedným z kritérií, ktoré Správa železníc pri výbere ateliéru s najlepším návrhom sledovala, bolo spojenie stanice s letiskom. Ateliér Idhea to v predloženom návrhu vyriešil priamym prepojením staničného komplexu s letiskovým terminálom. Cestujúcich tak čaká maximálny komfort. Pri vystúpení z vlaku sa ocitnú hneď pri Termináli 2, čo výrazne skráti ich presun k lietadlu.

Praha - Letiště Václava Havla, Zdroj: www.idhea.cz 


Železničná stanica odľahčí dopravu

 

Realizácia projektu neprinesie iba vyšší komfort pre cestujúcich. Jej prínosom má byť takisto odľahčenie dopravy v meste. To sa týka najmä autobusovej prepravy na letisko, ktorá bola do vypuknutia pandémie dosť preťažená. Nová železničná stanica však umožní, aby výrazná časť pasažierov smerujúcich na letisko cestovala práve vlakom a tým odľahčila MHD.

Praha - Letiště Václava Havla, Zdroj: www.idhea.cz 


Výstavba stanice v najbližších rokoch

 

Presné termíny začiatku výstavby a jej plánovaného ukončenia zatiaľ známe nie sú. Projekt je stále len vo fáze príprav, takže po zverejnení návrhu podoby železničnej stanice prichádza na rad získanie potrebných povolení na realizáciu. Samotný začiatok realizácie by mal prísť v čo najkratšom možnom čase po ich získaní. Udiať sa tak má v najbližších rokoch.

Praha - Letiště Václava Havla, Zdroj: www.idhea.cz 


Text: Róbert Bosák

Zdroj: www.spravazeleznic.cz, www.idhea.cz

Zdroj foto: www.idhea.cz