Napriek dopadom koronakrízy sa platy na Slovensku na konci minulého roka vo väčšine prípadov zvyšovali, aspoň tak to vyplýva z najnovších čísel hodnotiacich priebežný vývoj priemernej mzdy v jednotlivých odvetviach. Výnimkou je iba gastronómia a ubytovací sektor.

 

Práve tieto dve oblasti zaznamenali v hodnotení vývoja priemernej mzdy za december 2020 najhoršie výsledky. Podľa najnovších čísel zverejnených Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) boli v danom mesiaci vôbec jedinými sektormi, kde sa priemerné platy medziročne nezvýšili. Zle si viedol hlavne ubytovací sektor, ktorý skončil v mínusových číslach v každom jednom ukazovateli.

 

Gastro sa veľkému znižovaniu mzdy vyhlo

 

Z dvoch uvedených odvetví dopadlo vo všetkých hodnoteniach lepšie gastro. V medziročnom porovnaní priemernej nominálnej mzdy za december 2020 sa napriek zavretým prevádzkam vyhlo poklesu. Priemerná mzda ostala na rovnakej úrovni ako v decembri 2019, čo činilo 544 €. Pri hodnotení priemernej reálnej mzdy však došlo k miernejšiemu poklesu. Tá bola počas decembra 2020 o 1,6 % nižšia ako rok predtým.

Zdroj: trip.slovakia.travel 


Mzdy v ubytovaní poklesli o viac ako 10 %

 

Kým gastro sa v otázke platov ako-tak držalo, ubytovací sektor zaznamenal obrovský prepad. Ten sa v medziročnom porovnaní priemernej nominálnej mzdy za december 2020 vyšplhal na 10,4 %. Výška tejto mzdy sa tak dostala na úroveň 738 €. Ešte vyšší prepad bol zaznamenaný v medziročnom porovnaní priemernej reálnej mzdy, ktorá sa v porovnaní s decembrom 2019 znížila až o 11,8 %.

Zdroj: trip.slovakia.travel 


Gastro a ubytovanie sa stali jedinými sektormi, kde platy v decembri priemerne nevzrástli, len v porovnaní priemernej nominálnej mzdy. V porovnaní priemernej reálnej mzdy sa k týmto 2 odvetviam pridal predaj a opravy motorových vozidiel, kde bol zaznamenaný 1 % pokles.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: slovak.statistics.sk, www.tasr.sk

Zdroj foto: trip.slovakia.travel