Majitelia domácností, ktorí si chcú zadovážiť zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie, budú môcť siahať po príspevku od štátu aj v tomto roku. Umožnia im to ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam II, ktoré prebehnú v nadchádzajúcom období.

 

Uvedený projekt podporil od roku 2019 viac ako 10 000 inštalácií takýchto zariadení, pričom na dotácie pre ich majiteľov sa vynaložilo viac ako 21 mil. €. Tým sa však program podpory nekončí. Na rade sú nové kolá, v rámci ktorých sa má prerozdeľovať ďalších 10,8 mil. €. So schvaľovaním žiadostí o peniaze z týchto zdrojov sa začne už o niekoľko dní.

Zdroj: techworthpower.com 


Prvé kolo sa spustí 8. februára

 

Tohtoročný harmonogram jednotlivých kôl otvoria dotácie na fotovoltické panely. Žiadosti o príspevok na ich inštaláciu bude možné registrovať už 8. februára. Krátko na to sa spustí aj príjem žiadostí o príspevky na ďalšie „zelené“ zariadenia. Postupne tak príde rad aj na slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a nakoniec aj na kotly na biomasu.

 

Termíny registrácie poukážok:

 

- dotácie na fotovoltické panely od 8. februára (vyčlenených 1,6 mil. €)

- dotácie na slnečné kolektory od 10. februára (vyčlenených 1,7 mil. €)

- dotácie na tepelné čerpadlá od 15. februára (vyčlenených 6 mil. €)

- dotácie na kotly na biomasu od 17. februára (vyčlenených 1,5 mil. €)

 

Výška podpory ostáva rovnaká

 

Podmienky získania dotácie a jej maximálna výška sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nemení. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) takisto ponecháva predĺženú 5-mesačnú platnosť vydaných poukážok. Takáto lehota by mala majiteľom domov poskytnúť dostatok času na zvládnutie procesu zaobstarania a následnej inštalácie dotovaného zariadenia aj v čase epidemiologických obmedzení.

 

Výška jednotlivých príspevkov:

 

- na fotovoltické panely maximálne 1500 €

- na slnečné kolektory maximálne 1750 €

- na tepelné čerpadlá maximálne 3400 €

- na kotly na biomasu maximálne 1500 €

Zdroj: solarhomebroker.com 


Všetky informácie o projekte Zelená domácnostiam II, o podmienkach získania príspevku aj o priebehu jednotlivých kôl sú k dispozícii na stránkach www.zelenadomacnostiam.sk alebo www.siea.sk.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk, www.siea.sk

Zdroj foto: techworthpower.com, solarhomebroker.com