Realitní investori vlani neboli pri chuti, aspoň nie tí, ktorí sa zamerali na investovanie do komerčných nehnuteľností na Slovensku. Napriek tomu, že v priebehu uplynulého roka preinvestovali dokopy viac ako 500 mil. €, trh zaznamenal výrazný medziročný pokles.

Zdroj: www.helio.cz 


502 mil. €, presne toľko bolo podľa správy spoločnosti Cushman&Wakefield v roku 2020 preinvestovaných na slovenskom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami. Vyčíslená čiastka ale nestačila na to, aby sa v štatistikách hodnotiacich minuloročný vývoj objemu týchto investícií  objavili plusové hodnoty.

Zdroj: www.cushmanwakefield.com


Medziročný pokles zaznamenal až 27 %

 

Pokles objemu investícií má viacero dôvodov, medzi ktorými dominujú ekonomické dopady pandémie. Tie nielenže viaceré pripravené transakcie zbrzdili a preložili na rok 2021, ale tiež spôsobili, že k niektorým investíciám nedošlo. Výsledkom spomalenej aktivity investorov je celkový 27 % medziročný pokles, ktorý zaradil uplynulý rok medzi tie slabšie.

 

Investovalo sa hlavne v prvom polroku

 

Investičná aktivita sa výrazne spomalila až v druhom polroku. V tom úvodnom boli výsledky veľmi dobré a objem investícií na úrovni 432 mil. € narástol aj napriek jarnému vypuknutiu pandémie až o 66 %. V konečnom celoročnom hodnotení to znamenalo, že objem investícií za 1. polrok 2020 si uchmatol takmer 90 % podiel z celkového ročného objemu investičných transakcií uzatvorených v roku 2020.

 

Najviac sa darilo priemyselným objektom

 

Spomedzi všetkých segmentov, ktoré tvoria trh s komerčnými nehnuteľnosťami, si v priebehu  roka 2020 viedli najlepšie priemyselné objekty. Tie v porovnaní s rokom 2019 výrazne zvýšili podiel na trhu. Kým investície do nich dosahovali v predošlých 3 rokoch okolo 37 % z celého objemu všetkých investícií do komerčných nehnuteľností, vlani sa ich podiel zvýšil na 49 %. S 37 % podielom, ktorý medziročne vzrástol o 8 %, za nimi nasledujú kancelárske priestory. Približne 11 % investícií smerovalo do retailového sektora a zvyšné 3 % patrili hotelom.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: www.tasr.sk

Zdroj foto: www.helio.cz, www.cushmanwakefield.com