Niektoré termíny spojené s daňovými povinnosťami sú v ČR a SR rovnaké. Platí to aj pri daňových priznaniach k dani z nehnuteľnosti, ktoré sa v minulých rokoch podávali vždy do 31. januára, prípadne do najbližšieho pracovného dňa, ak 31. január pripadol na víkend. V Česku ale tento tradičný dátum v súčasnom roku platiť nebude.

Zdroj: www.pixabay.com 


V roku 2021 až do 1. apríla

 

O zmene dátumu, do ktorého bude možné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, informovalo Ministerstvo financií ČR. To rozhodlo o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania tohto druhu o 2 mesiace. Majitelia nehnuteľností, ktorým v predošlom roku vznikla daňová povinnosť, tak majú čas na splnenie tejto povinnosti až do 1. apríla 2021.

 

Zmena súvisí s pandémiou

 

Rozhodnutie ministerstva vyplýva z momentálnej situácie v krajine. Tú naďalej sprevádzajú epidemiologické opatrenia, ktorých cieľom je znížiť kontakt medzi ľuďmi. O to sa snaží aj ministerstvo, ktoré chce posunutím konečného termínu o 2 mesiace znižovať návštevnosť na príslušných úradoch. Zároveň odporúča, aby daňovníci využívali mailový alebo telefonický kontakt.

 

Zmeny aj pri iných daniach

 

Presunutie termínu na podanie daňového priznania sa netýka iba dane z nehnuteľnosti. Vo výnimočne predĺženej lehote sa budú podávať aj ďalšie druhy daňových priznaní. Podobne ako pri nehnuteľnostiach sa do 1. apríla 2021 predlžuje aj doba na podanie priznania pri tzv. silničnej dani. Zmena nastáva takisto pri dani z príjmu, pri ktorej sa môže daňové priznanie podávané elektronickou formou podať až do 3. mája 2021.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: www.financnisprava.cz

Zdroj foto: www.pixabay.com