Mesiace dvojciferného prepadu objemu stavebnej produkcie v SR sú preč, aspoň zatiaľ. Najnovšie čísla síce prinášajú informácie o pretrvávaní poklesu, no ten bol v porovnaní s predošlými výsledkami výrazne nižší.

 

O pravidelnom vývoji objemu stavebnej produkcie už tradične informuje Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). Ten najnovšie zverejnil čísla za november 2020, ktorý dopadol podstatne lepšie ako  predošlé mesiace. Medziročný pokles tohto objemu sa totiž po niekoľkých mesiacoch konečne dostal na jednocifernú úroveň. V mesačnom porovnaní dokonca zaznamenal nárast.

Zdroj: constructionmarketexperts.com


Medziročný pokles sa znížil na 9 %

 

Ešte v októbri dosiahol objem stavebnej produkcie najvyšší pokles od roku 2009. Po prepade na úrovni 23,6 % sa však slovenský stavebný sektor dostal do pomerne lepšej kondície. Hneď o mesiac zaznamenal výrazné zníženie poklesu. Celkový mesačný objem za november 2020 bol totiž v porovnaní s novembrom 2019 nižší o 9 %.

 

Medzimesačne sa objem zvýšil o 7 %

 

Kým v medziročnom porovnaní sa objem stavebnej produkcie stále drží v mínuse, to mesačné prinieslo celkom slušný nárast. Ten dosiahol po zohľadnení sezónnych vplyvov rovných 7 %, pričom celkový mesačný objem sa vyšplhal na 534,5 mil. €, čo je vôbec najvyšším výsledkom objemu za celý rok 2020.

 

Zlepšila sa najmä tuzemská produkcia

 

Pod vysoké prepady z predchádzajúcich mesiacov sa podpisovala najmä tuzemská produkcia. Keďže tá dosahuje výrazný podiel z celkovej produkcie, občasné plusové výsledky produkcie slovenských stavebných firiem v zahraničí nedokázali zbrzdiť vysoký pokles. Vplyv tuzemskej produkcie vidieť práve na číslach z novembra. Zníženie jej medziročného poklesu na 10,7 % okamžite viedlo ku konečnému poklesu na úrovni 9 %.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: slovak.statistics.sk

Zdroj foto: constructionmarketexperts.com