Poukážky vydávané v rámci programu Zelená domácnostiam II mali doposiaľ platnosť 3 mesiace. Súčasný epidemiologický stav však situáciu mení. Po novom sa ich platnosť predlžuje na 5 mesiacov.

Zdroj: www.pixabay.com 


Dôvodom predĺženia platnosti má byť prípadné zbrzdenie inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE). To môžu v niektorých domácnostiach zapríčiniť nedávno zavedené epidemiologické opatrenia. Práve tie môžu príjemcom poukážok inštaláciu týchto zariadení natiahnuť, načo Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zareagovala predĺžením platnosti poukážok na spomínaných 5 mesiacov.

Zdroj: www.pixabay.com 


Zmena sa má dotknúť až necelých 2000 poukážok

 

Predĺženie platnosti sa má podľa SIEA týkať vyše 1900 príjemcov tohto druhu podpory. Pri 1609 poukážkach sa zatiaľ čaká na doručenie žiadosti o preplatenie poukážky. Ďalších 364 poukážok, ktorých sa bude nová 5-mesačná platnosť týkať, spadá medzi sériu poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov, ktoré bude SIEA posielať v najbližších dňoch.

 

5 mesiacov na všetky zvyšné poukážky za rok 2020

 

Okrem vyššie uvedených poukážok vstupujú do hry aj tie, ktoré budú vydávané v budúcich kolách. SIEA avizovala, že do 5-mesačnej lehoty majú spadať všetky poukážky, ktoré stihnú vydať do konca roka 2020. Podmienkou však je ich elektronická rezervácia v systéme do 30 dní od vydania. Lehota vymedzujúca čas na rezerváciu sa tak na rozdiel od samotnej platnosti poukážky nemení. 

 

V rámci programu Zelená domácnostiam II bolo od začiatku tohto roka preplatených už 4521 poukážok. Ich celková hodnota sa od januára vyšplhala na 9,4 mil. €.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: www.siea.sk

Zdroj foto: www.pixabay.com