Ešte donedávna si záujemcovia o maklérsku profesiu na Slovensku lámali hlavu, ako a kde získať potrebné vzdelanie a odborné vedomosti pre túto prácu. V ponuke sú kratšie kurzy napríklad 2-dňové, avšak chýbala dôkladnejšia odborná príprava. Niektoré realitné kancelárie ponúkajú zaškolenie priamo v pracovných inzerátoch a formálne sa vyučuje toto zameranie na niektorých stredných odborných a vysokých školách. Dnes je však na trhu taký odborný kurz, ktorý toto všetko ponúka aj ľuďom, ktorí majú už školu dávno za sebou a chceli by vykonávať prácu realitného makléra. Vzdelávací program „Realitný maklér“ je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a slúži na získanie realitnej živnosti.


Jeho koncept vychádza z celoživotného vzdelávania a je prípravou pre realitnú prax. Doteraz chýbala možnosť komplexného nezávislého vzdelávania v jednom ucelenom vzdelávacom programe. Kurz je otvorený všetkým záujemcom so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorí po jeho úspešnom absolvovaní môžu získať živnosť na realitnú činnosť. Ďalšou podmienkou je 2-ročná prax.

Zdroj: NARKS 


Podľa aktuálne platnej legislatívy môžu začať v realitnom sprostredkovaní podnikať okamžite absolventi vysokoškolsky vzdelaní v odboroch – ekonómia, právo, stavebníctvo a architektúra alebo stredoškoláci s maturitou a akreditovaným kurzom s 2-ročnou praxou.

Zdroj: NARKS


Akreditovaný profesijný kurz REALITNÝ MAKLÉR

 

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska dňa 24. júla odštartovala svoj historicky prvý prípravný akreditovaný profesijný kurz „Realitný maklér“, potrebný pre získanie realitnej živnosti v zmysle Živnostenského zákona SR.


Tento kurz má rozsah 150 vyučovacích hodín, zahŕňa 19 odborných tém a viac ako 50 podtém. Záverečná skúška pre absolventov pozostáva z písomného testu, prezenčnou formou. V súčasnosti kurz prebieha v Bratislave a v pláne je aj jeho rozšírenie na východ Slovenska do Košíc.


„Doposiaľ účastníci na kurze prebrali 10 odborných tém v oblasti realitnej profesie, realitného práva, financovania, zásady efektívnej komunikácie, time manažmentu a etiky,“ informovala koordinátorka vzdelávania z Akadémie NARKS Ingrid Škriňová a dodala, že ich čaká ešte 9 zaujímavých tém z praxe realitného makléra.


„Našimi lektormi sú akreditovaní dlhoroční odborníci z rôznych oblastí, najmä z trhu s nehnuteľnosťami. Situácia s koronavírusom posunula spustenie kurzu na leto. Po úspešnom začiatku plánujeme v Akadémii NARKS otvorenie ďalšieho kurzu od 17. septembra v Bratislave.“

 

Úspešný absolvent kurzu získa osvedčenie o kvalifikácii, na základe ktorého môže požiadať o živnostenské oprávnenie na realitnú činnosť. Príležitosti, ktoré boli doteraz na trhu, sa rozšírili o ďalšiu možnosť získania odbornej kvalifikácie, tak ako je to aj u iných profesií. Tento krok by mal pripsieť k zvýšeniu profesionálnemu výkonu tohto zaujímavého povolania na Slovensku.    

 

Akreditáciu MŠVVŠ SR pre profesiu „Realitný maklér“ získala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska 26. mája 2017 pod značkou POA: 3538/2017/56/1.

 

Viac informácií Akadémia NARKS

 

------------------------------------------------------------

 

Ďalšie informácie na:

akademia.narks.sk

https://www.narks.sk

https://www.youtube.com/channel/UCdoHLIJ6fFB04SIyetDxACA    YOUTUBE kanál NARKS

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Organizuje realitné konferencie, webináre k aktuálnym témam a poskytuje pravidelné vzdelávanie pre realitných maklérov prostredníctvom Akadémie NARKS s cieľom zvyšovania úrovne realitnej profesie na Slovensku.

 

NARKS je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA.

 

Kontakt:  Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 2, Akadémia NARKS,
tel.: +421 902 952 454, vzdelavanie@narks.sk