Rok 2020 začal na domácom bytovom trhu sľubne. Hneď od začiatku roka rástol počet začatých aj dokončených bytov. S príchodom koronakrízy však nastal zvrat. Výstavba výrazne spomalila a v pomerne slabom tempe sa niesla takmer do konca 2. štvrťroka.

Zdroj: texplor.eu


Výsledkom zbrzdenia aktivity na domácom bytovom trhu bol rýchly prepad bytovej výstavby. Tá sa podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) v období od apríla do júna medziročne znížila pri začatých aj dokončených bytoch. V prvom prípade si dokonca zapísala jeden z najvyšších poklesov za posledné roky.

Zdroj: texplor.eu


Počet začatých bytov klesol až o 18,7 %

 

Najväčšou mierou sa pod celkový pokles bytovej výstavby za dané obdobie podpísal práve počet začatých bytov. V priebehu 2. štvrťroka 2020 sa ich na Slovensku dokopy rozostavalo 3954. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2019 sa jedná až o 18,7 % pokles.

 

Dokončených bytov bolo o 6,1 % menej

 

Stavebné spoločnosti síce v uvedenom kvartáli dokončili viac bytov ako rozostavali, no ani to nezabránilo medziročnému poklesu všetkých dokončených bytov na Slovensku. Tých bolo od apríla do júna dokopy 4164, čo je o 6,1 % menej ako pred rokom.  

 

Stavali sa najmä byty v rodinných domoch

 

Za nemalým poklesom bytovej výstavby je výrazné spomalenie realizácie bytových domov. Celkovú výstavbu ťahali hlavne byty v rodinných domoch. V prípade rozostavaných bytov sa ich podiel spomedzi všetkých rozostavaných bytov vyšplhal na 85,3 %. Ich počet bol však o 7,2 % nižší ako rok predtým. Medziročný prepad zaznamenal aj celkový počet dokončených bytov v rodinných domoch. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2019 ich bolo menej o 7,7 %.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: slovak.statistics.sk

Zdroj foto: texplor.eu