Medzimesačný rast objemu stavebnej produkcie dlho nevydržal. Po krátkom májovom oživení prichádza ďalší prepad. Veľa sa toho nezmenilo ani v medziročnom porovnaní, v ktorom bol opäť zaznamenaný dvojciferný pokles.

Zdroj: qnewshub.com 


O poklese objemu stavebnej produkcie za mesiac jún informovala nová správa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR). Podľa tej toho domáce stavebné firmy po zohľadnení sezónnych vplyvov vyprodukovali o niečo menej ako v priebehu mája. Objem mesačnej stavebnej produkcie bol zároveň výrazne nižší ako ten z júna predošlého roku.

Zdroj: ksapa.org 


Medzimesačný pokles sa vyšplhal na 4,9 %

 

Celková výška júnovej stavebnej produkcie tunajších stavebných firiem dosiahla 446,5 mil. €. Po zohľadnení všetkých sezónnych vplyvov to vyústilo do medzimesačného poklesu, ktorý sa vyšplhal na 4,9 %. Aj keď pokles nedosiahol také vysoké čísla ako v kritickom marci a apríli, po májovom oživení sa očakával ďalší nárast produkcie. Proti bola tuzemská produkcia, ktorá na rozdiel od tej v zahraničí klesala.   

 

Medziročne stále s dvojciferným poklesom

 

Pokles v medziročnom porovnaní je už tradične vysoký. Jeho dvojciferná úroveň sa postupne stáva stabilným trendom. Kým v máji dosiahol 12,4 %, v priebehu júna sa vyšplhal už na 17,3 %, čo je najvyšší medziročný pokles v roku. Dôvodom bol hlavne pokles tuzemskej stavebnej produkcie, ktorá zaznamenala 18,6 % medziročný pád. Keďže stavebná produkcia v zahraničí dosiahla len 7 % podiel z celkovej produkcie, jej 6,6 % rast znížil výsledný pád  minimálne.  

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: slovak.statistics.sk

Zdroj foto: qnewshub.com, ksapa.org