Stavebníctvo v EÚ je po nedávnom výpadku na dobrej ceste. Postupné uvoľňovanie reštriktívnych opatrení v priebehu mája totiž umožnilo znovu naštartovať stavebnú produkciu. Tá v porovnaní s aprílom 2020 vzrástla o viac ako 20 %.

Zdroj: timberindustrynews.com


Prepad, aký stavebná produkcia v EÚ nezaznamenala celé roky, je zrejme zažehnaný. Podľa najnovších údajov Eurostatu totiž objem stavebnej produkcie v máji 2020 výrazne vzrástol. Zatiaľ však išlo iba o medzimesačný nárast. V porovnaní s predošlým rokom sa európskemu stavebníctvu darí stále o čosi horšie.

Zdroj: alsglobal.eu


Medzimesačný nárast dosiahol vyše 21 %

 

Kým aprílová stavebná produkcia v EÚ má za sebou jeden z najvyšších prepadov v histórii, tá májová dosiahla jeden z najvyšších nárastov. V porovnaní s aprílom tohto roka poskočila až o 21,2 %. Nebyť práve aprílového prepadu, májový výsledok by len sotva dosiahol dvojcifernú úroveň. Stavebná produkcia tak napriek viac ako 20 % rastu nebola oveľa vyššia ako v období pred vypuknutím pandémie.

 

Eurozóna zaznamenala takmer 28 % rast

 

Ešte vyššie čísla prichádzajú zo štatistiky zameranej na mesačné porovnanie objemu stavebnej produkcie v eurozóne. Jej úroveň v máji stúpala ešte o čosi rýchlejšie ako priemerná stavebná produkcia v celej EÚ, vďaka čomu dokázala poskočiť až na 27,9 %. Aj v tomto prípade je za nadpriemerne vysokým výsledkom prudký prepad aprílovej stavebnej produkcie. 

 

Medzimesačný vývoj stavebnej produkcie:

 

Apríl

Máj

- 14,9 %

+ 21,2 %

Eurozóna

- 18,3 %

Eurozóna

+ 27,9 %

Zdroj: ec.europa.eu

 

V medziročnom porovnaní ďalší pokles

 

V medziročnom porovnaní to už na rozdiel od toho mesačného nedopadlo priaznivo. V máji 2020 bola stavebná produkcia výrazne nižšia ako rok predtým, a to v eurozóne aj v celej EÚ. Pokles v krajinách platiacich eurom dosiahol 11,9 %, čo je menej ako v aprílovom porovnaní. Stavebná produkcia v EÚ dopadla trochu lepšie, no pokles bol takisto dvojciferný, konkrétne 10,3 %.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: ec.europa.eu

Zdroj foto: timberindustrynews.com, alsglobal.eu