Realizácia tzv. dažďových záhrad a jazierok prináša viacero plusov pre ľudí aj samotnú prírodu. Plochy tohto typu tak pomaly budujú aj u nás. Hneď niekoľko ich má do konca roka pribudnúť v Košickom kraji. 

 

S budovaním dažďových záhrad a jazierok sa v Košickom kraji začalo dávnejšie. Tento rok ich chce Dobrovoľnícke  centrum Košického kraja (DCKK) zriadiť až 30, a to aj napriek spomaleniu prác kvôli pandémii. Prvé z nich sú už hotové. Na ďalších sa po pauze spôsobenej opatreniami proti koronavírusu pracuje, prípadne sa ich realizácia pripravuje.

 

Pozitíva dažďových záhrad a jazierok:

 

- zachytávanie dažďovej vody

- prevencia pred malými povodňami

- zvyšovanie zásob podzemných vôd

- ochladzovanie pôdy počas horúčav

- zdroj pitnej vody pre hmyz a vtáctvo

- znižovanie prašnosti a počtu alergénov

Zdroj: kosicednes.sk 


Kde sa už záhrady a jazierka zrealizovali:

 

- Gymnázium Alejová v Košiciach

- Športový areál na Alejovej v Košiciach

- SOŠ automobilová v Košiciach

- SOŠ Gemerská v Košiciach

- Škola v prírode v Kysaku

- ZŠ v Kecerovciach

- ZŠ na Školskej 2 v Michalovciach

Zdroj: web.vucke.sk 


Zapojených je vyše 300 dobrovoľníkov

 

Do programu budovania takýchto plôch sa tento rok zapája viac ako 300 ľudí. Nemalú časť dobrovoľníkov tvoria aj členovia rómskej menšiny, ktorí výraznou mierou prispejú k vzniku niekoľkých záhrad a jazierok. Napríklad v auguste majú absolvovať dobrovoľnícky kemp na Tokaji, v rámci ktorého majú vybudovať 2 dažďové jazierka.

Zdroj: kosiceonline.sk 


Text: Róbert Bosák

Zdroj: tasr.sk

Zdroj foto: kosicednes.sk, web.vucke.sk, kosiceonline.sk