EÚ vyrába čoraz viac elektriny z obnoviteľných zdrojov. Jej podiel je už dokonca vyšší ako podiel elektriny z fosílnych palív. Podľa aktuálne zverejnených údajov sa vyšplhal na 40 %.

Zdroj: corporateknights.com 


S údajmi o podiele elektriny z obnoviteľných zdrojov v EÚ prišla britská inštitúcia Ember. Tá v rámci štúdie zameranej na porovnanie objemu elektriny z OZE s elektrinou z fosílnych palív zverejnila výsledky za 1. polrok 2020. Ten sa niesol v znamení ďalšieho vyššieho rastu, ktorý na medziročnej úrovni dosiahol 11 %.

Zdroj: corporateknights.com


Fosílne palivá ustupujú obnoviteľným zdrojom

 

Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov zatiaľ nie je vyšší vo všetkých členských krajinách. To však nebolo prekážkou, aby v EÚ ako celku prekonal doteraz vždy vyšší podiel elektriny z fosílnych palív. Ten v 1. polroku klesol na 34 %, pod čo sa podpísal až 18 % medziročný pokles.  

 

Solárna a veterná energia s rekordným zápisom

 

Za 11 % rastom podielu elektriny z OZE je najmä zvyšovanie objemu elektriny vyrábanej zo solárnej a veternej energie. Jej podiel sa v 1. polroku dostal na rekordnú úroveň. Z celkového objemu všetkej elektriny vyprodukovanej v EÚ počas uvedeného obdobia si ukrojil až 21 %, pričom v niektorých štátoch bol vysoko nad týmto priemerom. O zvyšok podielu sa postarala bioenergia a vodná energia.

 

Dánsko

64 %

Írsko

49 %

Nemecko

42 %

Zdroj: ember-climate.org

 

Narastajúci podiel elektriny z OZE sa čoraz viac odzrkadľuje aj na celkovom množstve emisií oxidu uhličitého. Podľa čísel z uvedenej štúdie sa ho v 1. polroku podarilo znížiť o ďalších 23 %. Keďže tradiční lídri v produkcii elektriny z fosílnych palív postupne prechádzajú na OZE, množstvo emisií by malo naďalej klesať.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj: tasr.sk, ember-climate.org

Zdroj foto: prosolarcaribbean.com, corporateknights.com